Quảng cáo doanh nghiệp Danh sách bài viết

Chi tiết

1080 - Quảng cáo doanh nghiệp


Quảng cáo doanh nghiệp qua 1080 là kênh quảng cáo phù hợp với nhng t chc, cá nhân kinh doanh, có sn phm, dch v mun tìm kiếm khách hàng, phát trin th phn, quảng bá thương hiệu vi tiêu chí: Chi phí thp - Hiu qu cao.

1. QUNG CÁO QUA ĐIN THOI VIÊN 1080

Mô t dch v:

Khách hàng gi đến tng đài 1080 đ ngh cung cp thông tin v sn phm, dch v

Đin thoi viên 1080 cung cp cho khách hàng thông tin v sn phm, dch v ca các Doanh nghip đã ký hp đng đăng tin qung cáo trên tng đài 1080 Hà Ni theo th t VIP đến E, trong đó v trí VIP đng nguyên, v trí E thay đi tun t hàng ngày

Phí Dch v:

V trí VIP: Mc sàn thp nht 1.999.000đ/tháng (ch nhn duy nht 01 Doanh nghip)

V trí Economic: 399.000đ/tháng (nhn ti đa 08 Doanh nghip)

2.ĐĂNG KÝ DANH B DOANH NGHIP 1080

Mô t dch v:

Khách hàng gi đến tng đài 1080 đ ngh cung cp thông tin v sn phm, dch v

Đin thoi viên 1080 cung cp cho khách hàng thông tin v sn phm, dch v ca các Doanh nghip đã đăng ký Danh b doanh nghip 1080.

Thông tin v Doanh nghip được đin thoi viên 1080 gii thiu vi Khách hàng ưu tiên sau các hp đng qung cáo v trí VIP, E

Phí dch v: 3.000đ/ngày

3. QUNG CÁO TRÊN ĐƯỜNG CH (WELCOME)1080:

Mô t dch v: là phương thc tiếp cn khách hàng hiu qu ca các doanh nghip khi có nhu cu gii thiu sn phm dch v. Vi tng s cuc gi vào dch v 1080 bình quân hin nay là trên 20.000 cuc/ngày, thay vì tiếng tút ch kết ni đin thoi thông thường, khách hàng s được cung cp thông tin v sn phm, dch v ca doanh nghip trong thi lượng 10s

Phí dch v:

Thời lượng quảng cáo

Khung giờ

Giá quảng cáo

(đồng/khung giờ, đã bao gồm VAT)

Độ dài bản tin tối đa 10 giây

06h00 đến 08h00

150.000

08h00 đến 11h00

800.000

11h00 đến 13h00

400.000

13h00 đến 17h00

950.000

17h00 đến 21h00

550.000

21h00 đến 06h00

200.000

 

Thời lượng quảng cáo TỔNG 24h 3.050.000đ/24h

 

***ƯU ĐÃI:

- Khách hàng sẽ được khuyến mại từ 15% đơn giá trên nếu đăng ký từ 10 ngày.
- Khách hàng sẽ được khuyến mại từ 20% đơn giá trên nếu đăng ký từ 20 ngày.
- Khách hàng sẽ được khuyến mại từ 30% đơn giá trên nếu đăng ký từ 30 ngày.

4. QUNG CÁO QUA HP THƯ TR LI T ĐNG(HTTLTĐ) 8011xxxx

Mô t Dch v:

Khách hàng gi đin thoi đến HTTLTĐ, s được nghe qung cáo v sn phm, dch v ca Doanh nghip (thông tin qung cáo được ghi âm và phát t đng 24/24h).

Doanh nghip có th đăng qung cáo c HTTLTĐ (Hp thư đăng tin riêng ca Doanh nghip) hoc đăng tin qung cáo trên HTTLTĐ đã có sn thông tin.

Phí Dch v:                 Bn tin < 2 phút:  600.000 đng/tháng

                                  Bn tin 3 phút   :  750.000 đng/tháng

                                  Bn tin 4 phút   :  880.000 đng/tháng

                                  Bn tin 5 phút   :  990.000 đng/tháng

                                  t phút th 6 tr đi, mi phút tiếp theo: 100.000 đng

   Đ dài bn tin được làm tròn theo phút

   Đăng ký trn gói 01 HT vi đ dài bn tin <90 phút: 1.000.000 đng

   Thay đi ni dung trên hp thư đã qung cáo: 50.000 đng/trang tin A4

5. GÓI QUNG CÁO

(bao gm qung cáo qua đin thoi viên 1080 + HTTLTĐ)

Phí Dch v  =  Phí qung cáo qua 1080 + Phí qung cáo qua HTTLTĐ

(Chiết khu 5% cho mi gói qung cáo có tr giá t 5 triu đng tr lên)

 

Xin vui lòng liên h vi chúng tôi đ được phc v:

Trung tâm Kinh doanh VNPT - Hà Ni

Đài H tr khách hàng & 108

Đi Tiếp th - bán hàng

Đa ch: 165 Cu Giy, qun Cu Giy,  Hà Ni

Đin thoi: 024.1080 - 024.38336435  – Fax: 024.38336433.Các bài viết khác