BLΛƆKPIИK

Tình trạng: Người công chúng

Đang theo dõi: 4

Người theo dõi: 31090162

Webite: https://youtu.be/dyRsYk0LyA8

Bài viết cá nhân BLΛƆKPIИK

Thank you so much BLINKs 🖤 lovesick girls so full with love

Thích: 2575921 Bình luận: 17407

#BLACKPINK #블랙핑크 #LovesickGirls #MV #200MILLION #YOUTUBE #YG

Thích: 1552886 Bình luận: 5977

‘24/365 with BLACKPINK’ Ep.16 Full video is available on YouTube⁣ ⁣ #BLACKPINK #블랙핑크 #24_365_WITH_BLACKPINK #EP16 #YOUTUBE #YG

Thích: 913813 Bình luận: 3657

#BLACKPINK #블랙핑크 #HowYouLikeThat #MV #600MILLION #YOUTUBE #YG

Thích: 2080205 Bình luận: 8265

#BLACKPINK #블랙핑크 #LovesickGirls #JimmyKimmelLive #BLACKPINKonKIMMEL @jimmykimmellive

Thích: 1705204 Bình luận: 10115

WEDNESDAY ON @GoodMorningAmerica! You won't want to miss it! #BLACKPINK #THEALBUM #BLACKPINKonGMA 🖤💗

Thích: 1074800 Bình luận: 3245

Watch us on @JimmyKimmelLive – tonight on ABC! #BLACKPINKonKIMMEL 🖤💗

Thích: 1717066 Bình luận: 3479

#BLACKPINK #블랙핑크 #BOOMBAYAH #붐바야 #DANCE_PRACTICE #안무영상 #200MILLION #YOUTUBE #YG

Thích: 1445967 Bình luận: 3634

We love you Blinks Thank you always💗

Thích: 3083228 Bình luận: 15923

Lovesick girls today🖤

Thích: 3443089 Bình luận: 20422

‘24/365 with BLACKPINK’ EP.15 Full video is available on YouTube⁣ ⁣ #BLACKPINK #블랙핑크 #24_365_WITH_BLACKPINK #EP15 #YOUTUBE #YG

Thích: 1071659 Bình luận: 3780

#BLACKPINK #블랙핑크 #1stFULLALBUM #THEALBUM #JACKET_MAKING #YG

Thích: 1512003 Bình luận: 7651