CHUNG HA Official Instagram

Tình trạng: Người công chúng

Đang theo dõi: 0

Người theo dõi: 4769734

Webite: https://bit.ly/2ZZWMlN

Bài viết cá nhân 청하 CHUNG HA

🎨 #FANSHIPonly ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📸 'C'HUNG HA RANGㅣEP 9. 우당탕탕 청하의 신발 커스텀! 그 결과는? ✌🏻 https://bit.ly/2FKw4qH ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #청하 #CHUNGHA #별하랑 #BYULHARANG #시청하랑 #SEECHUNGHARANG #OfficialBYULHARANG2nd 💚💙💜

Thích: 111254 Bình luận: 184

✔️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #청하 #CHUNGHA @dolcegabbana #BEAQUEEN #DGBeauty #DGPassionlips #돌체앤가바나뷰티

Thích: 119027 Bình luận: 199

[ CHUNG HA Vlog ] 'C'HUNG HA RANGㅣEP 9. 우당탕탕 청하의 신발 커스텀! 그 결과는? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▶️ https://bit.ly/3jcQ1nB ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #청하 #CHUNGHA #별하랑 #BYULHARANG #시청하랑 #SEECHUNGHARANG

Thích: 69856 Bình luận: 94

🎬 #FANSHIPonly ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📹 'C'HUNG HA RANGㅣSP. 핸드메이드 도자기 언박싱 ✌🏻 https://bit.ly/3nRJphU ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #청하 #CHUNGHA #별하랑 #BYULHARANG #시청하랑 #SEECHUNGHARANG #OfficialBYULHARANG2nd 💚💙💜

Thích: 171215 Bình luận: 459

[KCON:TACT ALL-ACCESS] ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 유튜브 오리지널 12화 Feat. #CHUNGHA 어디서도 보지 못한 #청하 가 준비한 특별한 무대! 🎁 히든 스테이지가 공개되기까지의 모든 것 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MNET K-POP 유튜브 채널에서 지금 감상하세요! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▶️ https://youtu.be/z8gHmFV2NDs ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ [KCON:TACT ALL-ACCESS] ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ep 12 feat. #CHUNGHA Queen Chungha steals the spotlight and reveals stories behind this epic comeback! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Watch it on MNET K-POP @ 11 PM KST ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▶️ https://youtu.be/z8gHmFV2NDs ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ [KCON:TACT ALL-ACCESS] ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ YouTubeオリジナル第12話 Feat. #CHUNGHA ここでしか見れない #CHUNGHA が用意した特別なステージ!🎁 秘密ステージが公開されるまでの全て ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MNET K-POP YouTubeチャンネルから今すぐご覧ください! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▶️ https://youtu.be/z8gHmFV2NDs ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #KCONTACTALLACCESS #YouTubeOriginals

Thích: 67866 Bình luận: 177

[ CHUNG HA Vlog ] 'C'HUNG HA RANGㅣEP 8. 청하의 항마력 테스트 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▶️ https://bit.ly/34XNDMm ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #청하 #CHUNGHA #별하랑 #BYULHARANG #시청하랑 #SEECHUNGHARANG

Thích: 65097 Bình luận: 92

[#청하] 데이지🌼 많이들어주세요🙏🏻 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #CHUNGHA #PENTAGON #키노 @cube_ptg

Thích: 161530 Bình luận: 432

✔️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔗 https://bit.ly/3dlssHW ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #청하 #CHUNGHA #펜타곤 #PENTAGON #키노 #KINO @cube_ptg #데이지챌린지🌼 #Daisy_Challenge🌼

Thích: 114359 Bình luận: 779

📹 [2020 청하나라의 별하랑] 청하 2020 온라인 팬미팅 비하인드 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▶️ https://bit.ly/36HqwYY ✌🏻 https://bit.ly/30GW6m0 ⚡ https://bit.ly/33G0Ee3 📸 https://bit.ly/36HULyZ 🐰 https://bit.ly/33Fg2HR ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #청하 #CHUNGHA #별하랑 #BYULHARANG #청하나라의_별하랑 💚💙💜

Thích: 98309 Bình luận: 136

🎨 #FANSHIPonly ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📸 'C'HUNG HA RANGㅣEP 7. 밤비 생일 케이크 만들기 ✌🏻 https://bit.ly/3ddmyZl ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #청하 #CHUNGHA #별하랑 #BYULHARANG #시청하랑 #SEECHUNGHARANG #OfficialBYULHARANG2nd 💚💙💜

Thích: 81743 Bình luận: 152

🎨 #FANSHIPonly ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📸 'C'HUNG HA RANGㅣEP 7. 밤비 생일 케이크 만들기 ✌🏻 https://bit.ly/3ddmyZl ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #청하 #CHUNGHA #별하랑 #BYULHARANG #시청하랑 #SEECHUNGHARANG #OfficialBYULHARANG2nd 💚💙💜

Thích: 87769 Bình luận: 145

[ CHUNG HA Vlog ] 'C'HUNG HA RANGㅣEP 7. 밤비 생일 케이크 만들기 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▶️ https://bit.ly/3nmkVxb ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #청하 #CHUNGHA #별하랑 #BYULHARANG #시청하랑 #SEECHUNGHARANG

Thích: 86014 Bình luận: 130