eight ♾

Tình trạng: Người công chúng

Đang theo dõi: 110

Người theo dõi: 16281830

Webite: https://youtu.be/TgOu00Mf3kI

Bài viết cá nhân 이지금

열일한 내 발끝 #광고 #참이슬 @voguekorea

Thích: 3247262 Bình luận: 25033

로꼬-잠이 들어야/can’t sleep (feat. IU) #아이유의_팔레트

Thích: 815205 Bình luận: 10819

내일부터 빨간 날❣️❣️❣️ 즐거운 추석 보내세요

Thích: 3260154 Bình luận: 44452

일 부자

Thích: 3252747 Bình luận: 22704

ELLEMEN fresh @gucci

Thích: 2447825 Bình luận: 16921

IU 12th Anniversary 🐷💚 #유애나 #이담 #아이유팀

Thích: 3166855 Bình luận: 35633

@j.estina_official #제이에스티나 👑

Thích: 3613311 Bình luận: 24372

IU CANADA♥️ & IUEunKnight♥️ 고맙습니다 Thank you so much #드림

Thích: 3129265 Bình luận: 14737

집콕바캉스 🏝

Thích: 3777849 Bình luận: 27743

지으니어스야 고마워..덕분에 소민쓰는 위장이 빵빵쓰....💙 밥도 음료도 잘 먹었습니다..스탭분들께 잘 먹었다는 인사도 백 번 받았습니다. 지으니어스가 준 건데..🥺고마워요💙 #지으니어스 #드림

Thích: 2621182 Bình luận: 14787

구찌야 나 잘해찌 Thank you @gucci #jackie1961

Thích: 2905557 Bình luận: 19900

오마이걸💕분들 서프라이즈 덕분에 잠도 확 깨고 아침 식사도 해결!! 고맙습니다 😭😭💋#오마이걸 #드림

Thích: 2814402 Bình luận: 15030

4황자 왕소 준기 오라버니 매번 감사드리옵니다....🙇🏻‍♀️💕 @actor_jg #드림 #악의꽃

Thích: 2166424 Bình luận: 13207

오후엔 멋쟁이 제아 언니께서 커피차를....😭🙏🏻 힘납니다 감사합니다!! #드림

Thích: 1723650 Bình luận: 6645

헝헝 사랑하는 고두심 선생님 감사합니다♥︎ #드림

Thích: 2026054 Bình luận: 9314

엉망(진창) 라이브 2탄 OH MY GIRL-Dolphin🐬 https://youtu.be/DsCA9hwFIKY

Thích: 1187297 Bình luận: 14076

아달 너무 고마워요 내가 뽀들 너무 좋아해요😚♥︎ #아이유달나라 #드림

Thích: 2101494 Bình luận: 10075

고마워요 삼다수!!!! ♥︎🥴♥︎ @samdasoostory 💦 #드림

Thích: 2298956 Bình luận: 14003

파랑파랑 퇴근길 #블루밍

Thích: 2830641 Bình luận: 22300

제아언니의 신곡 #Greedyy 에 작사로 참여했습니다! 올해 첫 작업물이어서 파이팅 넘치게 작업했는데 드디어 나왔네요 🙈🙈 스포트라이트 속에서 선글라스 쓰고 태닝하는 기분으로! 쓰는 동안 머릿속이 보글보글 심하게 재밌었습니다😻 #제아 #Greedyy #문별

Thích: 872199 Bình luận: 4321

유애나가 착샷을 원한다길래 🤫

Thích: 3012544 Bình luận: 30125

지구를 지켜바나나!! #바나나맛우유 #분바스틱

Thích: 3145211 Bình luận: 29384

이런 거 먹지 마시고..🙃🥱 https://youtu.be/MhnFWofDzc0

Thích: 1267521 Bình luận: 7625

맛저하세요🥱

Thích: 3025351 Bình luận: 35469

내돈내산 IU MD Unboxing 솔직 후기🤓https://youtu.be/AKsTa6JO-rc

Thích: 1015698 Bình luận: 7087

Happy birthday to me It’s my 8 day 🎂♥︎ https://youtu.be/tJM0yIbg8iQ

Thích: 2254540 Bình luận: 102430

안녕 난 소민이구 생일축하 받았어🐸

Thích: 3380926 Bình luận: 63510

노래하는 나를 귀여워하는 유애나를 귀여워하는 나. 귀엽다🥴https://youtu.be/pEP-LVcrxYc

Thích: 1208218 Bình luận: 7178

IU TV ♾🍊 https://youtu.be/b0zf8S34DrI

Thích: 1328614 Bình luận: 13585

가라 #에잇 Special thanks to SUGA 👑

Thích: 3128055 Bình luận: 93930

내일 이 시간에는 듣고 있겠군 🍊♾ 5.6 6pm #에잇 #eight

Thích: 3032939 Bình luận: 26495

에잇 eight 2020.5.6

Thích: 1608013 Bình luận: 29561

에잇 (eight) 2020.5.6

Thích: 2274961 Bình luận: 38194

집콕 시그널 3화 엉망진창 라이브 with 제휘 🥳https://youtu.be/WzyVNQSgJhw

Thích: 1068636 Bình luận: 10931

https://youtu.be/J-e6ogWEAB8 집콕 시그널 1화 주절주절

Thích: 1235949 Bình luận: 13067

꽃냠

Thích: 3124882 Bình luận: 35766

Check out the full version💙 https://www.youtube.com/watch?v=iPsvgky6w7Y&feature=share

Thích: 935038 Bình luận: 10341

https://youtu.be/OBecbKbtcbI 분노의 첫 시승식 🔥 🔥

Thích: 1148206 Bình luận: 14158

https://youtu.be/V6PCNfWpIA0 꿀잼보장 IU TV in TAIPEI🍯

Thích: 926548 Bình luận: 7991

@wkorea @gucci 🌗

Thích: 1806444 Bình luận: 11438

@wkorea @gucci 🌱

Thích: 2167637 Bình luận: 15044

요거이 초코송이 아니고 화산송이

Thích: 2573712 Bình luận: 22112

그리고 서일콘 고맙다는 말 너무 늦게 올려서 미안하고 똑같이 사랑해요💙

Thích: 1167065 Bình luận: 13839

https://youtu.be/gHvyC6padH0 이유미 전소현 사랑해💙 @pixx_x @wvve.love.him

Thích: 730414 Bình luận: 4206

https://youtu.be/gHvyC6padH0 대망의 서울 360도!!! 🙈🙈💕

Thích: 840067 Bình luận: 7125

Milan💐

Thích: 2100696 Bình luận: 15155

Butterfly 🦋🦋 @wkorea

Thích: 1902559 Bình luận: 12600

유애나에서 마애나와 함께 전투력을 담당하고 있는 우리 부애나🐋♥︎ https://youtu.be/7Zb9uRLMv1c

Thích: 949036 Bình luận: 10107

베디베로베디베로롱 #vedivero

Thích: 2574139 Bình luận: 21641

https://youtu.be/kuvmNhtqkUI 내 목을 쉬게 만들어 버렸지 인천😖

Thích: 958977 Bình luận: 9510