Fanpage for (G)I-DLE’s leader and rapper, Jeon Soyeon ❤️

Tình trạng: Bình thường

Đang theo dõi: 11

Người theo dõi: 80517

Webite:

Bài viết cá nhân (G)I-DLE SOYEON (소연)

akiii classic 💜 #여자아이들 #G_I_DLE #GIDLE #소연 #SOYEON

Thích: 10483 Bình luận: 31

💜 #여자아이들 #G_I_DLE #GIDLE #소연 #SOYEON

Thích: 6763 Bình luận: 36

Happy Birthday to the beautiful and talented queen Soyeon 💜👑👸#HAPPYSOYEONDAY #여자아이들 #G_I_DLE #GIDLE #소연 #SOYEON

Thích: 8331 Bình luận: 44

💜 #여자아이들 #G_I_DLE #GIDLE #소연 #SOYEON

Thích: 5453 Bình luận: 14

inkigayo 💜 #여자아이들 #G_I_DLE #GIDLE #소연 #SOYEON

Thích: 5947 Bình luận: 13

omg 💜 #여자아이들 #G_I_DLE #GIDLE #소연 #SOYEON

Thích: 5635 Bình luận: 18

dumdi dumdi ~ #여자아이들 #G_I_DLE #GIDLE #소연 #SOYEON

Thích: 5266 Bình luận: 9

Dumdi Dumdi MV Behind the Scenes 💜 #여자아이들 #G_I_DLE #GIDLE #소연 #SOYEON

Thích: 5383 Bình luận: 14

❤️ #여자아이들 #G_I_DLE #GIDLE #소연 #SOYEON

Thích: 4704 Bình luận: 8

200805 💜 ©MARY JANE #여자아이들 #G_I_DLE #GIDLE #소연 #SOYEON

Thích: 5168 Bình luận: 13

vote for (g)i-dle on idolchamp!!! voting end today! #여자아이들 #G_I_DLE #GIDLE #소연 #SOYEON

Thích: 6867 Bình luận: 13

200806 M Countdown 💜 #여자아이들 #G_I_DLE #GIDLE #소연 #SOYEON

Thích: 4453 Bình luận: 5