📍49B Nguyễn Trãi Q1
📍10A Trần Quang Diệu F14 Q3
📍The New Playground
📍143 Bà Triệu, Hà Nội
⏰ 10h – 22h
📱: 0981057957
📩 inbox Page Facebook/Viber/IG

Tình trạng: Bình thường

Đang theo dõi: 0

Người theo dõi: 442098

Webite: http://www.kidostudiowear.com/

Bài viết cá nhân KIDO STUDIOWEAR

Refined essentials. Don’t miss out our favorite item “Little black dress” 🖤. --- 📍49B Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1 📍10A Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3. 📍The New Playground, 26 Lý Tự Trọng, Quận 1 📍 143 Bà Triệu, Hà Nội ⏰: 10am - 10pm ⌨️: www.kidostudiowear.com 📱: 0981.057.957 #kidostudiowear

Thích: 955 Bình luận: 5

Wear them downtown, wear them out -of-town 🤍. --- 📍49B Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1 📍10A Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3. 📍The New Playground, 26 Lý Tự Trọng, Quận 1 📍 143 Bà Triệu, Hà Nội ⏰: 10am - 10pm ⌨️: www.kidostudiowear.com 📱: 0981.057.957 #kidostudiowear

Thích: 2311 Bình luận: 32

New things are here, and they’re feeling real flirty 👅. --- 📍49B Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1 📍10A Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3. 📍The New Playground, 26 Lý Tự Trọng, Quận 1 📍 143 Bà Triệu, Hà Nội ⏰: 10am - 10pm ⌨️: www.kidostudiowear.com 📱: 0981.057.957 #kidostudiowear

Thích: 4312 Bình luận: 16

Denim pieces to update your coming up weather wardrobe ✌🏻. --- 📍49B Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1 📍10A Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3. 📍The New Playground, 26 Lý Tự Trọng, Quận 1 📍 143 Bà Triệu, Hà Nội ⏰: 10am - 10pm ⌨️: www.kidostudiowear.com 📱: 0981.057.957 #kidostudiowear

Thích: 1334 Bình luận: 6

New arrivals just hit the site 🕶. --- 📍49B Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1 📍10A Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3. 📍The New Playground, 26 Lý Tự Trọng, Quận 1 📍 143 Bà Triệu, Hà Nội ⏰: 10am - 10pm ⌨️: www.kidostudiowear.com 📱: 0981.057.957 #kidostudiowear

Thích: 3824 Bình luận: 46

Lovely layers for relaxing moments 🎀. --- 📍49B Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1 📍10A Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3. 📍The New Playground, 26 Lý Tự Trọng, Quận 1 📍 143 Bà Triệu, Hà Nội ⏰: 10am - 10pm ⌨️: www.kidostudiowear.com 📱: 0981.057.957 #kidostudiowear

Thích: 1973 Bình luận: 54

Our only rule for getting dressed these days: wear what makes you comfy ☁️. --- 📍49B Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1 📍10A Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3. 📍The New Playground, 26 Lý Tự Trọng, Quận 1 📍 143 Bà Triệu, Hà Nội ⏰: 10am - 10pm ⌨️: www.kidostudiowear.com 📱: 0981.057.957 #kidostudiowear

Thích: 1550 Bình luận: 14

Weekday casual - Which look would you wear, left or right? ✌🏻 --- 📍49B Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1 📍10A Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3. 📍The New Playground, 26 Lý Tự Trọng, Quận 1 📍 143 Bà Triệu, Hà Nội ⏰: 10am - 10pm ⌨️: www.kidostudiowear.com 📱: 0981.057.957 #kidostudiowear

Thích: 1219 Bình luận: 8

Soft to the touch. Gentler on the planet🕊. --- 📍49B Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1 📍10A Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3. 📍The New Playground, 26 Lý Tự Trọng, Quận 1 📍 143 Bà Triệu, Hà Nội ⏰: 10am - 10pm ⌨️: www.kidostudiowear.com 📱: 0981.057.957 #kidostudiowear

Thích: 455 Bình luận: 17

Soft to the touch. Gentler on the planet🕊. ... 💓 Đừng quên chương trình sale all items 10% tại tất cả các cửa hàng của KIDO nhân dịp 20/10 nhé các bạn. 💥 --- 📍49B Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1 📍10A Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3. 📍The New Playground, 26 Lý Tự Trọng, Quận 1 📍 143 Bà Triệu, Hà Nội ⏰: 10am - 10pm ⌨️: www.kidostudiowear.com 📱: 0981.057.957 #kidostudiowear

Thích: 1309 Bình luận: 16

Ah, the great outdoor with timeless mini dress🍦. --- 📍49B Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1 📍10A Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3. 📍The New Playground, 26 Lý Tự Trọng, Quận 1 📍 143 Bà Triệu, Hà Nội ⏰: 10am - 10pm ⌨️: www.kidostudiowear.com 📱: 0981.057.957 #kidostudiowear

Thích: 447 Bình luận: 0

Ah, the great outdoor with timeless mini dress🍦. --- 📍49B Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1 📍10A Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3. 📍The New Playground, 26 Lý Tự Trọng, Quận 1 📍 143 Bà Triệu, Hà Nội ⏰: 10am - 10pm ⌨️: www.kidostudiowear.com 📱: 0981.057.957 #kidostudiowear

Thích: 417 Bình luận: 2