Bɛ ʆikɛ รɳѳw ɓɛɑutiԲuʆ ɓut cѳʆɗ ❄
Good people are like candles
they burn themselves to give light to others.🕯👸🌹

Tình trạng: Bình thường

Đang theo dõi: 49

Người theo dõi: 1753

Webite:

Bài viết cá nhân