🖤💗

Tình trạng: Người công chúng

Đang theo dõi: 0

Người theo dõi: 41217276

Webite: https://youtu.be/je_R3gEtDbw

Bài viết cá nhân LISA

이번 활동 하는동안 계속 옆에서 응원해준 우리 블링꾸한테 고맙다고 100번 외쳐주고 싶어요!! 저희 첫 정규인데 많은 사랑을 주셔서 고맙구 너무 행복했어요 그리고 블링꾸에게 우리들의 많은 컨텐츠를 보여줄수 있어서 너무 좋았어용❣️오늘 LOVE SICK GIRLS 막방까지 함께 해준 블링꾸 LOVE YOU SO MUCH😉

Thích: 4856342 Bình luận: 185287

Thích: 4154911 Bình luận: 257537

Thích: 3579408 Bình luận: 43475

So pretty pretty pretty pretty 😛

Thích: 5267690 Bình luận: 51828

블링꾸~우리 1위 했어요🙈💓 이번 앨범 많이 사랑해줘서 고마워용! 다음주에 또 만나요🤜🏻🤛🏻

Thích: 4378576 Bình luận: 47700

Thích: 4117643 Bình luận: 38684

Thích: 3722503 Bình luận: 31746

오늘 첫방 잘 봤어요 블링꾸? 우리 내일 또 봐요!🤘🏻 Good night💫

Thích: 5015641 Bình luận: 40835

🥰

Thích: 5251880 Bình luận: 77029

Thank you for all the love and support towards our album. Love you Blinks 😉 #광고

Thích: 5122030 Bình luận: 104037

BLACKPINK 💟THE ALBUM💟October 2nd 2020

Thích: 3789817 Bình luận: 104636

🤍🤎 #광고

Thích: 4483184 Bình luận: 58615