Lauv

Tình trạng: Người công chúng

Đang theo dõi: 890

Người theo dõi: 2058730

Webite: https://lauv.ffm.to/fake

Bài viết cá nhân Lauv

Lars Umlaut

Thích: 107580 Bình luận: 579

PERFORMING FAKE W THE BOY ON @jimmykimmellive TOMORROW!!!! 10/22 11:35 ET / 10:35 CT @conangray

Thích: 146602 Bình luận: 591

check out how many times i drafted this photo :)

Thích: 149941 Bình luận: 706

do u even understand how hot i am

Thích: 188943 Bình luận: 1410

‘FAKE’ OUT EVERYWHERE NOW!!! LISTEN AND WATCH THE VIDEO HEHEH 💕 @conangray

Thích: 277341 Bình luận: 2575

LAUV AND CONAN ARE FAKE. OCTOBER 13TH 9AM PST // 12PM EST. @conangray

Thích: 255326 Bình luận: 6006

just took a shower any of y’all heard of those ?

Thích: 169855 Bình luận: 964

meep

Thích: 172741 Bình luận: 929

what do ya want

Thích: 155424 Bình luận: 1485

THANK U FOR 2MILLI 🙈🥵😃⚾️🥰

Thích: 234824 Bình luận: 1998

my song w @bear is out now!!!!! heheh thank u for having me on the album bb ily

Thích: 159822 Bình luận: 1002

did u guys know the camera goes both ways??

Thích: 180688 Bình luận: 1456