Actress.
블랑뮤즈💙@blancmuse_

Tình trạng: Người công chúng

Đang theo dõi: 142

Người theo dõi: 375056

Webite:

Bài viết cá nhân 조여정 Cho Yeo Jeong

#kbsdrama #바람피면죽는다 2020.12.2 첫방송😆

Thích: 18052 Bình luận: 133

#kbsdrama #바람피면죽는다 엉뚱서늘 #강여주 사랑해 1.

Thích: 29451 Bình luận: 212

뒤로 걷기가 좋대서...🤣 #라라랜드 아니고 #한강랜드 👯‍♀️

Thích: 13994 Bình luận: 95

#ds3 🚗#ds3크로스백E텐스 🚙

Thích: 23694 Bình luận: 219

One Fine Day🌸

Thích: 29648 Bình luận: 241

💕

Thích: 25311 Bình luận: 193

얘들아 듣고 있니. 언니 요 느낌. 응?? 나 좀 봐주라..🧐 언젠가는 할수 있겠지..10:0 가르마 🤣 #kbsdrama #바람피면죽는다 #강여주

Thích: 16510 Bình luận: 320

그 와중에 잎이 동-그라니 참말로 이쁘시네요 🌳

Thích: 10044 Bình luận: 61

놀러가고 싶어서 괜히 집앞 나가는데 바캉스룩..😭

Thích: 32049 Bình luận: 218

오빤 참 조아. 21년만에 만났는데도 어제 본것 같이 참 조아😉 #kbsdrama #바람피면죽는다

Thích: 23637 Bình luận: 85

🌼🎬

Thích: 28899 Bình luận: 220

Firenze. 2014. 💗

Thích: 51649 Bình luận: 423