📧official.mayjlee@gmail.com

Tình trạng: Người công chúng

Đang theo dõi: 267

Người theo dõi: 848766

Webite: http://youtube.com/mayjlee

Bài viết cá nhân May J Lee 메이제이 리, 이지현

Hi guys~ Long time no see :) Actually I'm still working treatment exercise for my injury. But you don’t worry about me. I’ll be all right. My English is getting better instead✌🏽 Please understand even if my grammar is not correct🧏🏻‍♀️ Because I wanna write it myself from now on. I miss u guys and hope u stay safe💋 ⠀ #족저근막염 #환우분들 #화이팅 머리와 마음 그리고 몸은 따로 노는데, 오늘도 이겨나가본다 💪🏽💪🏽💪🏽

Thích: 40771 Bình luận: 481

🌞🍃

Thích: 54715 Bình luận: 133

집콕🐚 #tb #stayhome 😭

Thích: 47276 Bình luận: 103

15 X 4=60 🔥🔥🔥 #pushup #staysafe 💪🏽

Thích: 12217 Bình luận: 69

건강한 육체에 건강한 정신이 깃든다! #건육건정 💪🏽 함께합시닷 ㅋㅋ

Thích: 21362 Bình luận: 75

비도 오고 그래서 #부스스 ☔️

Thích: 48439 Bình luận: 204

How r u 🙊

Thích: 34851 Bình luận: 133

구미호 릴렉스 비어 촬영장 비하인드 😋🍺 #카브루 #구미호릴렉스비어 #수란 #메이제이리 #릴렉스모먼트 #고막컬쳐 #수고하셨습니다 💜

Thích: 9661 Bình luận: 35

1+1=0에서 릴렉스 모먼트까지, 우리는 만날 운명이었나봅니다💗 자기 전에 한번 더 듣고 자야지~ #릴렉스모먼트 #무한반복 🎶

Thích: 34064 Bình luận: 59

이번에 구미호릴렉스비어 x 수란 님과 함께 콜라보 작업했어요 💜💗💜💗 달달한 수란님 목소리와 함께 릴렉스 비어 하세요😌🍯🍻캬~ ⠀ @Kabrewbeer @suranelenashin @mayj517 ⠀ #구미호릴렉스비어 #릴렉스비어 #RelaxBeer #RelaxMoment #편의점맥주

Thích: 7948 Bình luận: 26

👁👁 오늘이다~~ 🎶💟

Thích: 36429 Bình luận: 81

💜 @kabrewbeer . [KUMIHO RELAX BEER X SURAN X MAYJLEE] ‘Relax Moment’ M/V Teaser #3 . 2020.07.09 6PM . Song👉🏻 SURAN (@suranelenashin) . Choreography👉🏻 MAY J LEE (@mayj517) . 당신의 일상에 환상을 더하다 'Break Your Routine!’

Thích: 9441 Bình luận: 47