EXO_CY

Tình trạng: Người công chúng

Đang theo dõi: 263

Người theo dõi: 22344703

Webite: http://youtube.com/studionng

Bài viết cá nhân EXO_CY

🍁 @acquadiparma_official @koreadispatch #광고

Thích: 2094175 Bình luận: 49804

Prada X Loey @Prada

Thích: 1727958 Bình luận: 43582

천재견 인정

Thích: 1478374 Bình luận: 42218

@Prada #PradaSS21 앞으로 삼십분!! 미우치아프라다와 라프시먼스가 공동으로 크리에이티브 디렉터로 참여한 첫번째 패션쇼🎉 #광고

Thích: 1407460 Bình luận: 18732

너 마스크 접혔대

Thích: 1730677 Bình luận: 36817

PRADA X LOEY

Thích: 2047560 Bình luận: 58542

#광고 @prada @voguekorea #PradaFW20

Thích: 1083965 Bình luận: 34854

Drink or Play

Thích: 1000826 Bình luận: 30556

Faded @thisloop @keilim543 @real__pcy

Thích: 949964 Bình luận: 23536

Devine Channel 1st Album 'BYPRODUCT' 'Faded (Feat. Loopy, 찬열)' 2020.09.03 6pm (KST) #디바인채널 #DevineChannel #BYPRODUCT #200903_6pm #Faded #루피 #Loopy #찬열 #CHANYEOL #코드쉐어 #ChordShare

Thích: 1809196 Bình luận: 24905

FADED

Thích: 1138263 Bình luận: 31312

Nothin'

Thích: 1477320 Bình luận: 50573