Rose Leslie is a Scottish actress.Ygritte in the HBO fantasy series Game of Thrones. ❤🙌
Fan Page

Tình trạng: Bình thường

Đang theo dõi: 13

Người theo dõi: 1142885

Webite:

Bài viết cá nhân Rose Leslie

#roseleslie #rose #ygritte

Thích: 8751 Bình luận: 34

#roseleslie #rose #ygritte #redhead

Thích: 10636 Bình luận: 37

#roseleslie #rose #ygritte #redhead

Thích: 23781 Bình luận: 104

#roseleslie #rose #ygritte

Thích: 70536 Bình luận: 687

#roseleslie #rose #kitharington #kit

Thích: 33937 Bình luận: 230

#roseleslie #rose #ygritte #redhead

Thích: 13331 Bình luận: 47

#roseleslie #rose #ygritte #redhead

Thích: 18911 Bình luận: 112

#roseleslie #rose #ygritte

Thích: 20126 Bình luận: 83

Happy Wedding Anniversary 😍 . #roseleslie #redhead #kitharington

Thích: 42776 Bình luận: 294

#roseleslie #rose #ygritte #redhead

Thích: 19118 Bình luận: 114

#roseleslie #rose #ygritte #redhead

Thích: 15881 Bình luận: 74

#roseleslie #rose #ygritte #redhead

Thích: 16859 Bình luận: 74