Là một người đam mê lập trình, thiết kế và sáng tạo dựa trên những người đi trước, sáng tạo và phát triển để hoàn thiện sản phẩm tốt hơn.

Tình trạng: Bình thường

Đang theo dõi: 3

Người theo dõi: 138

Webite: https://dexuat.com/author/sangltdn

Bài viết cá nhân Lê Thanh Sang