NECTAR OUT NOW

Tình trạng: Người công chúng

Đang theo dõi: 1

Người theo dõi: 5441222

Webite: http://88rising.lnk.to/nectar/

Bài viết cá nhân JOJI

The Extravaganza premieres tonight 7PM PT. One night only - 3 showings. Tickets at jojiextravaganza.com

Thích: 720052 Bình luận: 4597

Thích: 811208 Bình luận: 4137

Upgrade MV out now

Thích: 290416 Bình luận: 2076

Thích: 581740 Bình luận: 6289

Nectar merch on jojimusic.com

Thích: 413413 Bình luận: 1352

Tick Tock MV out now

Thích: 273874 Bình luận: 2319

Thích: 234279 Bình luận: 2338

#ad My @johnniewalkerus Honeycomb Highball Cocktail Kit just dropped. Sip while listening to NECTAR. 🍯🥃

Thích: 510260 Bình luận: 2706

Thank you @spotify

Thích: 475070 Bình luận: 2646

"Your Man" official video out now.

Thích: 290639 Bình luận: 2360

#NECTAR OUT NOW ON ALL PLATFORMS

Thích: 434523 Bình luận: 8061

#NECTAR

Thích: 653594 Bình luận: 7304