SWE®

Tình trạng: Bình thường

Đang theo dõi: 13

Người theo dõi: 1005381

Webite: http://swe.vn/

Bài viết cá nhân SWE®

Mùa đông đếnn rồii... tim em đã có aii chưa??? 🖤 ♦️Offline : Visit our store : 📍123 Nguyễn Trãi, Quận 1. 📍26 Lý Tự Trọng, Quận 1. 📍TNP Lê Lai ( Đối diện 98 Lê Lai ), Quận 1. 📍44A Trần Quang Diệu, Quận 3. 📍350 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh. 📍136 Nguyễn Hồng Đào, Quận Tân Bình. 📍235 Phan Trung , Biên Hoà. 📍Vincom Bà Triệu, Hà Nội. *VUI LÒNG ĐEO KHẨU TRANG KHI MUA SẮM TRỰC TIẾP . THANK YOU FOR SHOPPING WITH US.

Thích: 1496 Bình luận: 11

WIREFRAME SHIRTS SIZE : S/M/L/XL NOW AVAILABLE ♦️Offline : Visit our store : 📍123 Nguyễn Trãi, Quận 1. 📍26 Lý Tự Trọng, Quận 1. 📍TNP Lê Lai ( Đối diện 98 Lê Lai ), Quận 1. 📍44A Trần Quang Diệu, Quận 3. 📍350 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh. 📍136 Nguyễn Hồng Đào, Quận Tân Bình. 📍235 Phan Trung , Biên Hoà. 📍Vincom Bà Triệu, Hà Nội. ♦️Online : 🌐 www.swe.vn *VUI LÒNG ĐEO KHẨU TRANG KHI MUA SẮM TRỰC TIẾP . THANK YOU FOR SHOPPING WITH US.

Thích: 1867 Bình luận: 14

CHALK SHIRTS SIZE : S/M/L/XL NOW AVAILABLE ♦️Offline : Visit our store : 📍123 Nguyễn Trãi, Quận 1. 📍26 Lý Tự Trọng, Quận 1. 📍TNP Lê Lai ( Đối diện 98 Lê Lai ), Quận 1. 📍44A Trần Quang Diệu, Quận 3. 📍350 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh. 📍136 Nguyễn Hồng Đào, Quận Tân Bình. 📍235 Phan Trung , Biên Hoà. 📍Vincom Bà Triệu, Hà Nội. ♦️Online : 🌐 www.swe.vn *VUI LÒNG ĐEO KHẨU TRANG KHI MUA SẮM TRỰC TIẾP . THANK YOU FOR SHOPPING WITH US.

Thích: 2218 Bình luận: 27

DESERT SHIRTS SIZE : S/M/L/XL NOW AVAILABLE ♦️Offline : Visit our store : 📍123 Nguyễn Trãi, Quận 1. 📍26 Lý Tự Trọng, Quận 1. 📍TNP Lê Lai ( Đối diện 98 Lê Lai ), Quận 1. 📍44A Trần Quang Diệu, Quận 3. 📍350 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh. 📍136 Nguyễn Hồng Đào, Quận Tân Bình. 📍235 Phan Trung , Biên Hoà. 📍Vincom Bà Triệu, Hà Nội. ♦️Online : 🌐 www.swe.vn *VUI LÒNG ĐEO KHẨU TRANG KHI MUA SẮM TRỰC TIẾP . THANK YOU FOR SHOPPING WITH US.

Thích: 2274 Bình luận: 29

Tình yêu hai chữ liêu xiêu Yêu nhiều thì ít, nói điêu thì nhiều 😿 ♦️Offline : Visit our store : 📍123 Nguyễn Trãi, Quận 1. 📍26 Lý Tự Trọng, Quận 1. 📍TNP Lê Lai ( Đối diện 98 Lê Lai ), Quận 1. 📍44A Trần Quang Diệu, Quận 3. 📍350 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh. 📍136 Nguyễn Hồng Đào, Quận Tân Bình. 📍235 Phan Trung , Biên Hoà. 📍Vincom Bà Triệu, Hà Nội. *VUI LÒNG ĐEO KHẨU TRANG KHI MUA SẮM TRỰC TIẾP . THANK YOU FOR SHOPPING WITH US.

Thích: 4590 Bình luận: 27

Lấy cây dù ⛱ Vì trong đầu em h đây chỉ thấy mây mù ☁️ ♦️Offline : Visit our store : 📍123 Nguyễn Trãi, Quận 1. 📍26 Lý Tự Trọng, Quận 1. 📍TNP Lê Lai ( Đối diện 98 Lê Lai ), Quận 1. 📍44A Trần Quang Diệu, Quận 3. 📍350 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh. 📍136 Nguyễn Hồng Đào, Quận Tân Bình. 📍235 Phan Trung , Biên Hoà. 📍Vincom Bà Triệu, Hà Nội. *VUI LÒNG ĐEO KHẨU TRANG KHI MUA SẮM TRỰC TIẾP . THANK YOU FOR SHOPPING WITH US.

Thích: 10872 Bình luận: 131

Đang đi tự nhiên muốn ngã... nhưng là ngã vào tình yêuuuu ♦️Offline : Visit our store : 📍123 Nguyễn Trãi, Quận 1. 📍26 Lý Tự Trọng, Quận 1. 📍TNP Lê Lai ( Đối diện 98 Lê Lai ), Quận 1. 📍44A Trần Quang Diệu, Quận 3. 📍350 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh. 📍136 Nguyễn Hồng Đào, Quận Tân Bình. 📍235 Phan Trung , Biên Hoà. 📍Vincom Bà Triệu, Hà Nội. *VUI LÒNG ĐEO KHẨU TRANG KHI MUA SẮM TRỰC TIẾP . THANK YOU FOR SHOPPING WITH US.

Thích: 4797 Bình luận: 6

Nghe nói trời trở gió Em đi đâu đó nhớ mang theo anh 🙂 ♦️Offline : Visit our store : 📍123 Nguyễn Trãi, Quận 1. 📍26 Lý Tự Trọng, Quận 1. 📍TNP Lê Lai ( Đối diện 98 Lê Lai ), Quận 1. 📍44A Trần Quang Diệu, Quận 3. 📍350 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh. 📍136 Nguyễn Hồng Đào, Quận Tân Bình. 📍235 Phan Trung , Biên Hoà. 📍Vincom Bà Triệu, Hà Nội. *VUI LÒNG ĐEO KHẨU TRANG KHI MUA SẮM TRỰC TIẾP . THANK YOU FOR SHOPPING WITH US.

Thích: 6218 Bình luận: 59

Trời buồn trời đổ cơn mưa Em buồn năn nỉ ai cưa em giùm...! ♦️Offline : Visit our store : 📍123 Nguyễn Trãi, Quận 1. 📍26 Lý Tự Trọng, Quận 1. 📍TNP Lê Lai ( Đối diện 98 Lê Lai ), Quận 1. 📍44A Trần Quang Diệu, Quận 3. 📍350 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh. 📍136 Nguyễn Hồng Đào, Quận Tân Bình. 📍235 Phan Trung , Biên Hoà. 📍Vincom Bà Triệu, Hà Nội. *VUI LÒNG ĐEO KHẨU TRANG KHI MUA SẮM TRỰC TIẾP . THANK YOU FOR SHOPPING WITH US.

Thích: 3156 Bình luận: 38

Thứ hai là ngày đầu tuần, bé nào chăm ngoan qua SWE mua đồ nho 🥰 ♦️Offline : Visit our store : 📍123 Nguyễn Trãi, Quận 1. 📍26 Lý Tự Trọng, Quận 1. 📍TNP Lê Lai ( Đối diện 98 Lê Lai ), Quận 1. 📍44A Trần Quang Diệu, Quận 3. 📍350 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh. 📍136 Nguyễn Hồng Đào, Quận Tân Bình. 📍235 Phan Trung , Biên Hoà. 📍Vincom Bà Triệu, Hà Nội. ♦️Online : 🌐 www.swe.vn *VUI LÒNG ĐEO KHẨU TRANG KHI MUA SẮM TRỰC TIẾP . THANK YOU FOR SHOPPING WITH US.

Thích: 7764 Bình luận: 87

Không yêu tôi thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội ♦️Offline : Visit our store : 📍123 Nguyễn Trãi, Quận 1. 📍26 Lý Tự Trọng, Quận 1. 📍TNP Lê Lai ( Đối diện 98 Lê Lai ), Quận 1. 📍44A Trần Quang Diệu, Quận 3. 📍350 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh. 📍136 Nguyễn Hồng Đào, Quận Tân Bình. 📍235 Phan Trung , Biên Hoà. 📍Vincom Bà Triệu, Hà Nội. ♦️Online : 🌐 www.swe.vn *VUI LÒNG ĐEO KHẨU TRANG KHI MUA SẮM TRỰC TIẾP . THANK YOU FOR SHOPPING WITH US.

Thích: 7945 Bình luận: 68

Sống ảo thì em có Nhưng sống cùng ai đó thì em chưa 😍 ♦️Offline : Visit our store : 📍123 Nguyễn Trãi, Quận 1. 📍26 Lý Tự Trọng, Quận 1. 📍TNP Lê Lai ( Đối diện 98 Lê Lai ), Quận 1. 📍44A Trần Quang Diệu, Quận 3. 📍350 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh. 📍136 Nguyễn Hồng Đào, Quận Tân Bình. 📍235 Phan Trung , Biên Hoà. 📍Vincom Bà Triệu, Hà Nội. ♦️Online : 🌐 www.swe.vn *VUI LÒNG ĐEO KHẨU TRANG KHI MUA SẮM TRỰC TIẾP . THANK YOU FOR SHOPPING WITH US.

Thích: 5102 Bình luận: 15