TaeYeon

Tình trạng: Người công chúng

Đang theo dõi: 44

Người theo dõi: 15353547

Webite:

Bài viết cá nhân TaeYeon

'놓아줘' 공개됐어요 많이 들어주세요🧸🎵 같이 노래 할 수 있어서 기뻐 고생많았어♡ @crush9244

Thích: 743449 Bình luận: 3058

🍁🍂🌾 오늘 6pm💿 #놓아줘 with @crush9244

Thích: 986606 Bình luận: 5731

Crush with TAEYEON 💿🎵 '놓아줘' 내일 6pm 공개돼요 많이 들어주세요🍂

Thích: 591786 Bình luận: 4375

🧸🧸🧸

Thích: 851063 Bình luận: 4884

🐷

Thích: 759609 Bình luận: 5146

🐩💜

Thích: 899287 Bình luận: 5816

축하해줘서 고마워요 S💝NE !!!!! 덕분에 제가 5년동안 좋은 경험과 추억을 쌓을 수 있었어요 우리 앞으로도 더 사랑해주고 아껴주자💜 #tysone #솔로데뷔5주년

Thích: 708305 Bình luận: 10615

🔥👊🏻 #GirlsSpkOut 💇🏻@kimggotbi 💄@ok_ouioui 👗 @keikohitotsuyama

Thích: 812362 Bình luận: 4491

⚡#GirlsSpkOut

Thích: 658840 Bình luận: 5358

#GirlsSpkOut 💿❣️ 열심히 준비했던 일본 신곡 나왔어요 멋지게 참여해준feat. @minachanxx 너무 고마워요🔥 전곡은 조금만 기다려 주세요!

Thích: 337511 Bình luận: 4258

(✿◠‿◠) 내 어깨에 기대

Thích: 862582 Bình luận: 7812

@louisvuitton #since1854 #광고

Thích: 821277 Bình luận: 5469